Η Κοινότητα Κιβισιλίου σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Home    
Εκκλησία

Κοινοτικό Συμβούλιο

Πριν το 1979

Κυριάκος Κωμοδρόμου – Κοινοτάρχης

 

1979

Φωτιάδης Γιάννης Περικλέους – Κοινοτάρχης

Κερτεπενέ Γεώργιος Ευθυμίου – Μέλος

Γιαννή Γιαννής Ανδρέου – Μέλος

Ιωνά Χρίστος Λοΐζου– Μέλος

Χ’’ Σταυρή Σταυρής Γεωργίου – Μέλος

 

1984

Φωτιάδης Γιάννης Περικλέους – Κοινοτάρχης

Καλούδης Ιωάννης – Μέλος

Ανδρέου Γιάννης – Μέλος

Ιωνά Χρίστος Λοΐζου – Μέλος

Χ’’ Σταυρή Σταυρής Γεωργίου – Μέλος

 

1989

Φωτιάδης Γιάννης Περικλέους – Κοινοτάρχης

Σωτήρης Χ’’ Ττόουλου – Μέλος

Θεοφάνης Κώστα – Μέλος

Καλούδης Ιωάννης – Μέλος

Γιάννης Ανδρέου – Μέλος

 

1994

Φωτιάδης Γιάννης Περικλέους – Κοινοτάρχης

Χαράλαμπος Γιαννή – Μέλος

Μιχαήλ Γεωργίου – Μέλος

Γιαννής Ανδρέου – Μέλος

Ανδρέας Μαυρομμάτη – Μέλος

 

1998

Μιχάλης Γ. Χ’’ Μιχαήλ – Κοινοτάρχης

Χαράλαμπος Γιαννή – Μέλος

Λάμπρος Λάμπρου – Μέλος

Μιχαλάκης Καλούδης – Μέλος

Λουκάς Μιχαήλ – Μέλος

 

2006

Μιχάλης Γ. Χ’’ Μιχαήλ – Κοινοτάρχης

Χαράλαμπος Γιαννή – Μέλος

Λάμπρος Λάμπρου – Μέλος

Γεώργιος Κερτεπενέ – Μέλος

Ιάκωβος Χριστοδούλου – Μέλος

 

2011

Μιχάλης Γ. Χ’’ Μιχαήλ – Κοινοτάρχης

Χαράλαμπος Γιαννή – Μέλος

Λάμπρος Λάμπρου – Μέλος

Ιάκωβος Χριστοδούλου – Μέλος

Ευθύμιος Κερτεπενέ – Μέλος