Η Κοινότητα Κιβισιλίου σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Home    
Εκκλησία

Εκλογές Επιτροπής Συνεργατικής Εταιρείας Κιβισιλιού

17/06/1979

Αντρέας Δημητρίου
Ιωάννης Ανδρέου
Δημήτρης Καράσαββα
Κυριάκος Καλούδη
Μιχαήλ Κωστούρος

 

7/10/1984

Μιχαήλ Κωστούρος
Κυριάκος Καλούδη
Γιάννης Ανδρέου
Παναγιώτης Αντωνίου
Δημήτρης Καράσαββα

 

9/05/1993

Μιχάλης Κωστούρος
Ιωάννης Ανδρέου
Κυριάκος Καλούδη
Παναγιώτης Αντωνίου
Γιαννάκης Φωτιάδης

 

26/10/1996

Παντελής Σεργίου
Κυριάκος Καλούδη
Ιωάννης Καλούδη
Μιχάλης Κωστούρος
Παναγιώτης Αντωνίου

 

30/10/1999

Παντελής Σεργίου
Χριστάκης Αθανασίου
Κυριάκος Καλούδη
Μιχάλης Κωστούρος
Φάνος Ομήρου

 

12/04/2003

Παντελής Σεργίου
Χριστάκης Αθανασίου
Κυριάκος Καλούδη
Φάνος Ομήρου
Μιχάλης Κωστούρος