Η Κοινότητα Κιβισιλίου σας καλωσορίζει στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Home    
Εκκλησία

Βιοτεχνική

Η κοινότητα ως γεωργοκτηνοτροφική παράγει παραδοσιακά κυπριακά προϊόντα όπως χαλούμι, τραχανά, αναρή κ.ά. ενώ οι κάτοικοι ασχολούνται με τη συγκομιδή ελιών και χαρουπιών, τη γεωργία και την κτηνοτροφία.  Στην περιοχή του χωριού ανορύχθηκαν γεωτρήσεις, η αξιοποίηση των οποίων συνέβαλε στην επέκταση της αρδευόμενης έκτασης η οποία ανερχόταν στα 48΄5 εκτάρια το 1985.  Στο  χωριό είναι αναπτυγμένη και η κτηνοτροφία.  Απόδειξη αυτού το 1985 υπήρχαν στο χωριό 59 κτηνοτρόφοι με 3,856 πρόβατα, 541 κατσίκες και 245 αγελάδες.